Modernizacje

Wyróżniamy 3 rodzaje prac bieżących związanych z utrzymaniem w sprawności urządzeń techniki przeładunku:
- naprawy bieżące,
 - modernizacje,
- konserwacje

Naprawy bieżące to usuwanie uszkodzeń powstałych podczas eksploatacji.
Konserwacje zapobiegają poważniejszym uszkodzeniom.
Co jednak, gdy np. brama segmentowa ma kilkanaście lat i nagle uszkodzeniu ulega silnik bądź sterowanie? Odpowiedzią jest modernizacja.

Modernizacja polega na odnowieniu całej bramy. W ramach tych prac oferujemy:
- wymianę wszystkich mechanicznych elementów które zostały wyeksploatowane,
- wymianę starego typu urządzeń elektryczno elektronicznych, które nie posiadają już wsparcia technicznego producenta (wycofanie ze sprzedaży części zamiennych) - może to być np. wymiana silnika WA100 ze sterowaniem A60 na nowy napęd WA400 ze sterowaniem A445.

Każdorazowo przed remontem przedstawiamy ofertę modernizacji oraz ofertę zakupu nowego urządzenia.
W przypadkach gdy urządzenia są w bradzo słabym stanie technicznym - nie oferujemy w ogóle modernizacji, ponieważ mamy świadomość, że takie urządzenie może mimo wszystko ulec całkowitemu uszkodzeniu w niedługim czasie. 

Modernizacja bram może wynikać również ze zmiany użytkowania pomieszczenia w którym znajduje się urządznie. Możliwa wówczas jest np. wymiana jednego segmentu pełnego na segment z przeszkleniami.

Może ona również polegać na połączeniu dwóch bram w układ śluzy lub montażu dodatkowych sygnalizacji optyczno-akustycznych.