Przeglądy bram przeciwpożarowych

Serwis bram przeciwpożarowych

Oferujemy usługi konserwacji przegród przeciwpożarowych.

Wykonujemy regularne przeglądy pogwarancyjne i naprawy bieżące bram przeciwpożarowych.

 

Obowiązek prawny:


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (pobierz rozporządzenie).

 

Zgodnie z art 2 pkt 9 - bramy i drzwi przeciwpożarowe określone są jako "urządzenia przeciwpożarowe"

 

Zgodnie z art 3 pkt 2 - urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, w DTR oraz w instrukcjach obsługi

 

Zgodnie z art 4 ust 2 pkt 1 - właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków utrzymują urządzenia przeciwpożarowe w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej

 

Zgodnie z art 36 ust 1 pkt 4 - właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu zapewnia wykonywanie prac wyłacznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje

 

 

 

Nasze kwalifikacje w zakresie serwisu bram przeciwpożarowych zostały potwierdzone przez niezależną jednostkę badawczą.

 

CERTYFIKAT JAKOŚCI USŁUG

nr U/15.2/W/165/2023

Certyfikat CNBOP BRAMY - SERWIS Dariusz Kaszkowiak

 

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE

OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

im. Józefa Tuliszowskiego

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

 

pobierz plik PDF

 

 

Przeglądy konserwacyjne dokonywane są zgodnie z wewnątrzfirmowymi procedurami kontrolnymi opracowanymi na bazie aktualnie obowiązujących przepisów, dokumentacji technicznych producentów oraz naszego doświadczenia serwisowego.

 

Najczęstszymi problemami, które spotykamy u naszych Klientów są nieprawidłowości montażowe.

 

Podczas pierwszego wykonywanego przez nas przeglądu technicznego / konserwacji bramy przeciwpożarowej często okazuje się, że brama od momentu montażu nie ma prawa działać prawidłowo.

Przykładowe powody:

- konstrukcja prowadnic zamontowana jest niestabilnie,

- przeciwwaga haczy się i klinuje w prowadnicy,

- prowadnica wypoziomowana jest nieprawidłowo.

Daje to do myślenia: czy od momentu oddania bramy do użytku do dnia naszego przeglądu urządzenie działało prawidłowo?

 

Reasumując: wykonywane przez nas usługi są realizowane rzetelnie, a nasze prace nie polegają na szybkim obejrzeniu urządzenia i bezmyślnym wystawieniu pozytywnego raportu z przeglądu.

Podczas serwisu konserwacyjnego staramy się usprawnić pracę urządzenia i wykazać wszelkie nieprawidłowości.

 

Celem naszych prac jest zawsze bezawaryjne funkcjonowanie urządzenia w czasie pożaru.

 

Jesteś zainteresowany/a współpracą? Zapraszamy do kontaktu.

Pliki do pobrania

certyfikat CNBOP konserwacja bram przeciwpożarowych 2020-2023certyfikat CNBOP konserwacja bram przeciwpożarowych 2023-2026