Umowy serwisowe

system obsługi partnera

Obsługiwanym firmom dajemy możliwość zawierania 
umów konserwacyjno-serwisowych na korzystnych warunkach. Sprawdza się to bardzo dobrze we współpracy z dużymi firmami produkcyjnymi, logistycznymi oraz sieciami sklepów. Umowa taka sporządzana jest indywidualnie i w zależności od potrzeb zapewnia regularny przegląd i naprawy urządzeń. Dostępność naszych serwisantów jest zależna od potrzeb Klienta. Na życzenie jesteśmy dostępni 24 godzinny na dobę, 7 dni w tygodniu, zapewniając 100% wsparcie techniczne.

Umowa reguluje m.in.:
- czas rozpoczęcia naprawy od momentu zgłoszenia, 
- dostępność podzespołów niezbędnych do napraw,
- częstotliwość konserwacji urządzeń, 
- zasady rozliczeń między Państwa firmą a naszym serwisem,

Korzyści związane z umową serwisową:
- pełna obsługa urządzeń techniki przeładunku,
- czytelne warunki współpracy, 
- dostęp do Systemu Obsługi Partnerów, umożliwiającego m.in.: 
  - inwentaryzację wszystkich obsługiwanych urządzeń i ich parametrów,
  - możliwość zgłaszania serwisów i konserwacji,
  - automatyczne przypominanie o konieczności wykonania konserwacji,
  - podgląd historii wszystkich zdarzeń związanych z wizytami serwisowymi,  łącznie z protokołami serwisowymi,
- bezpłatne wsparcie techniczno-doradcze podczas realizowania nowych inwestycji - począwszy od etapu planowania / projektowania.  

Dla firm zainteresowanych współpracą z naszym serwisem, oferujemy bezpłatną prezentację multimedialną przedstawiającą System Obsługi Partnerów.

Dzięki wdrażanym przez nasz zespół innowacjom technicznym, praca związana z obsługą urządzeń po Państwa stronie maleje do minimum, również zmniejszają się koszty związane z utrzmaniem wszystkich urządzeń. Współpracując z naszym serwisem będziecie mieli pewność, że urządzenia zostaną naprawione szybko i profesjonalnie.

UWAGA: Umowa nie jest  konieczna do rozpoczęcia współpracy z naszym serwisem. Możecie Państwo na indywidualnych zasadach wezwać nasz serwis - zobaczyć jak pracujemy, jaką wiedzę i zaplecze techniczne posiadamy.